ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΩΝ

ÓÏÕÉÔÅÓ ÊÁÉ ÈÕÑÁ 3 ÓÔÏ ÃÇÐÅÄÏ ÔÏÕ ÐÁÍÁÈÇÍÁÉÊÏÕ  *** ÐÁÅ ÐÁÍÁÈÇÍÁÉÊÏÓ ***
Σεπτέμβριος 2016

Το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το σπίτι του Παναθηναϊκού, αλλάζει μέρα με τη μέρα, με τις βελτιώσεις να είναι πλέον ορατές. Το πλάνο της πρώτης φάσης των έργων προχωράει με αμείωτο ρυθμό.

Ιούνιος 2016

Στην άμεση εφαρμογή των υποσχέσεων του σχετικά με τα έργα για τη νέα Λεωφόρο, την ολική αναμόρφωση του ιστορικού γηπέδου «Απόστολος Νικολαΐδης», προχώρησε ο Παναθηναϊκός.